SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Huom! Turku tekee jatkuvasti työtä palveluidensa saavutettavuuden parantamiseksi. Tämä saavutettavuusseloste on osittain kesken ja osa alla listatuista ongelmista on korjauksen alla. Korjatut ongelmat tullaan myöhemmin poistamaan selosteesta.

Turku pyrkii takaamaan palveluidensa  saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee OmaKirjasto-palvelua.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkopalvelu täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

(WCAG 1.4.5, 2.4.4, 2.5.3) Sivun kuvakkeellisten painikkeiden yhteydessä käytetään kuvamuotoisia tekstiselitteitä.

(WCAG 1.4.10, 1.4.12) Joissakin tilanteissa zoomatessa / tekstin välistystä muuttaessa kuvakkeiden rivittyminen häiriintyy hieman: osa kuvakkeista näkyy hieman sisentyneinä tai kuvakerivien välisten tyhjien välien korkeus vaihtelee. Kuvatut tilanteet eivät kuitenkaan millään lailla estä käyttöä: haitta on täysin kosmeettinen.

(WCAG 4.1.1) HTML-validaattori antaa yhden virheen meta-tiedoista ja muutamia varoituksia tarpeettomista attribuuteista. Osa varoituksista liittyy edellä mainittuihin turhiin (tyhjiin) kiintopistemäärityksiin. Havaitut virheet eivät vaikuta sen tyyppisiltä että ne vaikuttaisivat sivuston saavutettavuuteen

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 1.10.2019.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Seloste on osittain keskeneräinen ja sitä tullaan tarkastamaan lähiaikoina. Tässä yhteydessä jo korjatut ongelmat poistetaan selosteesta.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 28.2.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja teemme parhaamme ongelman korjaamiseksi. Voit ottaa yhteyttä joko verkkolomakkeella, sähköpostilla omakirjasto@turku.fi tai soittamalla, puh. 040 183 3984.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

vaihde 0295 016 000