TILLGÄNGLIGHETSUTTALANDE

OBS! Åbo arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten till sina tjänster. Denna tillgänglighetsförklaring är delvis under behandling och några av problemen som listas nedan håller på att åtgärdas. Fixade problem kommer att tas bort från beskrivningen senare.

Åbo strävar efter att garantera tillgängligheten till sina tjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Denna tillgänglighetsförklaring gäller tjänsten Mittbibliotek.

Efterlevnadssituation

Denna onlinetjänst uppfyller delvis kraven i Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Bristande efterlevnad och undantag från kraven listas nedan.

Otillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt:

Bristande efterlevnad av Digital Services Act 306/2019

Följande innehåll och/eller funktionalitet är ännu inte kompatibla:

(WCAG 1.4.5, 2.4.4, 2.5.3) Piktogram på sidan använder bildtexter.

(WCAG 1.4.10, 1.4.12) I vissa situationer, när man zoomar/ändrar textavståndet, störs ikonernas lindning något: några av ikonerna visas något indragna eller höjden på de tomma utrymmena mellan bildraderna varierar . De beskrivna situationerna utesluter dock inte på något sätt användning: nackdelen är rent kosmetisk.

(WCAG 4.1.1) HTML-validatorn ger ett felmeddelande om metadata och några varningar om onödiga attribut. Vissa av varningarna är relaterade till de onödiga (tomma) fixpunktsdefinitionerna som nämnts ovan. De hittade felen verkar inte påverka tillgängligheten till webbplatsen

Utarbetande av denna tillgänglighetsförklaring

Denna broschyr utarbetades den 1 oktober 2019.

Denna broschyr är baserad på en tredje parts bedömning av om webbplatsen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102. Rapporten är delvis ofullständig och kommer att granskas inom kort. Problem som redan åtgärdats i detta sammanhang kommer att tas bort från rapporten.

Denna broschyr reviderades senast den 28 februari 2020.

Feedback och kontaktinformation

Märkte du annan bristande tillgänglighet? Låt oss veta så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda problemet. Du kan kontakta oss antingen genom att använda detta onlineformulär, via e-post till omakirjasto@turku.fi eller genom att ringa 040 183 3984.

Genomförande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem med webbplatsen, vänligen ge feedback till den webbansvariga först. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du ge återkoppling till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i södra Finlands webbplats accessibility.com förklarar hur man gör ett klagomål och hur man hanterar ärendet.

Myndighetens kontaktuppgifter

Kontrollenhet för tillgänglighet

saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

ring till 0295 016 000